Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Aktualności

21 września 2020 15:07 | Aktualności

Laureat Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020

 „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”  - projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanyprzez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 skierowany jest m.in. do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych.Projekt ten ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest  do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie z sukcesem aplikowali o uzyskanie tego stypendium. Jako szkoła sześcioklasowa nie mogliśmy jednak dalej uczestniczyć w ich rozwoju, ale z satysfakcją śledziliśmy ich losy.

W ubiegły roku szkolnym jedna z naszych uczennic z klasy VII – Joanna Burkacka spełniła wszystkie warunki i została stypendystką właśnie w tym projekcie. Pod kierunkiem opiekuna - Małgorzaty Chojnackiej dziewczynka rozszerzała swoje wiadomości i umiejętności z matematyki oraz informatyki realizując projekt edukacyjny Bryły wokół nas. Głownym celem projektu było ukazanie związku geometrii z otaczającym światem.

Cała społeczność szkolna gratulowała uczennicy, to wielkie wyróżnienie dla naszej szkoły. Dziesięć miesięcy wytężonej pracy stypendystki i jej opiekunki zbiegło się z czasem pandemii i pracy zdalnej. Mimo to wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane i przyniosły konkretne efekty.

Praca opiekuna została zauważona przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Pani Małgorzata Chojnacka za swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystką została laureatką konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”. Wręczając nagrodę marszałek Adam Struzik powiedział: „Na Mazowszu mamy wspaniałych pedagogów, dla których praca z uczniem jest swego rodzaju misją.  To ludzie z pasją i ogromną wiedzą, którzy potrafią w młodych ludziach wzbudzić chęć do nauki i poszukiwania wiedzy. Są zaangażowani, wyrozumiali, ambitni i opiekuńczy, a swojej pracy często poświęcają prywatny czas. Obserwując naszych stypendystów muszę przyznać, że ich oddanie młodym ludziom przynosi znakomite rezultaty.”

Serdecznie gratulujemy.

                                                                                                                  Dyrektor i rada pedagogiczna

 

 

Najlepsi nauczyciele z Mazowsza wybrani


Najlepsza nauczycielka jest z Woli Wierzbowskiej


Przeczytano: 346 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: