Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Aktualności

31 lipca 2020 23:38 | Aktualności

Informacja o wstępnych wynikach z egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej

   Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. W naszej szkole wszyscy uczniowie pisali egzamin w tym terminie. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.

1)      j. polskiego

2)      matematyki

3)      j. angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Zadania na wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe. Na zaświadczeniach o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty podaje się wynik procentowy i centylowy. Dla uproszczenia wyjaśniam, że wynik procentowy oznacza odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego przedmiotu. Wynik centylowy określa odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej i w poszczególnych obszarach administracyjnych w roku 2020

 

Przedmiot egzaminacyjny

SP w Woli Wierzbowskiej

Gmina Opinogóra Górna

Powiat ciechanowski

Województwo mazowieckie

Kraj

J.polski

58,44

62,44

56,22

62,10

59

Matematyka

51,11

45,49

40,61

50,60

46

J.angielski

41,48

37,35

46,73

59,32

54

 

    Naszym uczniom składam gratulacje i życzę, aby zostali przyjęci do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych.

Dyrektor szkoły Henryk Chojnacki

Przeczytano: 272 razy. Wydrukuj|Do góry