Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Aktualności

07 stycznia 2020 20:00 | Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Zgodnie z zapowiedzą  realizujemy zadanie 1.  w konkursie Lider Samorządu Uczniowskiego. Wyznaczyliśmy następujące obszary pracy nauczyciela:

  1. szacunek dla ucznia i jego podmiotowe traktowanie
  2. sposób przekazywania wiadomości, kształtowanie umiejętności
  3. organizacja pracy na lekcji
  4. sposób oceniania

Arkusz ankiety składa się z sześciu pytań. Odpowiadając, zawsze wskazujemy trzech wybranych z alfabetycznej listy nauczycieli, którzy w największym stopniu spełniają warunki opisane w pytaniu.

Link do ankiety zamieścimy tu w środę,  a głosowanie odbędzie się w szkole. Prosimy o dokonanie rzetelnej oceny i udzielenie odpowiedzi. 

   Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z klasy VII za sugestie dotyczące wyboru obszarów pracy nauczyciela. 

                                                                                                                                                                    Zarząd SU

Badanie ankietowe zostało zakończone.

Przeczytano: 369 razy. Wydrukuj|Do góry