Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Aktualności

04 stycznia 2020 21:56 | Aktualności

Szanowni Nauczyciele, drodzy Rodzice, Koleżanki i Koledzy!

Samorząd Uczniowski przystąpił do konkursu pod hasłem Lider samorządu uczniowskiego.

Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko oraz zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Lider samorządu uczniowskiego” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 11 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

  Termin realizacji – 3 grudnia 2019 r.  – 30 kwietnia 2020 r.

Zadania konkursu: „Lider samorządu uczniowskiego”

 1. Przeprowadzenie konkursu na Nauczyciela Roku.
 2. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat naszej szkoły.
 3. Przygotowanie szkolnej gazetki.
 4. Przygotowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany przez samorząd uczniowski cel.
 5. Przeprowadzenie ankiety wśród  uczniów Jak oceniasz pracę samorządu uczniowskiego w swojej szkole oraz czym powinien się zająć?
 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się przed tym bronić.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed tym bronić.
 8. Zorganizowanie w szkole cyklicznych wieczorków poetyckich, teatralnych, tematycznych, kół dyskusyjnych, zainteresowań.
 9. Przeprowadzenie dnia talentu w szkole. W tym dniu, na zorganizowanej przez samorząd uczniowski uroczystości, uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne, fotograficzne…
 10. Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych, w kilku wybranych dyscyplinach.
 11. Zgłoszenie  przedstawiciela do udziału w kursie „Lider samorządu uczniowskiego”, który  przeprowadzi w formie e-learningu Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Dotychczas zrealizowaliśmy dwa zadania – 4 i 11.

W przygotowaniach realizacja zadań związanych z badaniami ankietowymi. Ich realizacja nastąpi w styczniu.

Liczymy, że wspólną pracą zdobędziemy ten certyfikat.

                                                                                                                                  Przewodnicząca SU

Przeczytano: 270 razy. Wydrukuj|Do góry