Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Aktualności

18 października 2018 17:03 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12 października 2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy uroczystość Dnia Nauczyciela. Na początku uroczystości dyrektor szkoły – Henryk Chojnacki powitał wszystkich zebranych – nauczycieli, emerytowanych nauczycieli, przewodniczącą rady rodziców oraz uczniów. Złożył nauczycielom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył paniom: Małgorzacie Chojnackiej, Marcie Pokropskiej oraz Marii Sykut nagrody dyrektora szkoły. Uczniowie za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali stypendia.

Następnie przewodnicząca rady rodziców – pani Barbara Kocięcka – powiedziała do zebranych kilka słow. Podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za włożony trud w nauczanie i wychowanie dzieci. Złożyła życzenia oraz wspaniały tort na ręce pana dyrektora.

Odwiedzili nas również emerytowani nauczyciele – pani Jadwiga Pietrzak oraz Danuta Moszczyńska.

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie przygotowane przez klasę VI wraz z panią Martą Pokropską. Uczniowie pięknie wyrecytowali wiersze oraz zaśpiewali piosenkę dla nauczycieli. 

 

 

Marta Pokropska

 

Przeczytano: 262 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: