Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Aktualności

04 września 2018 20:59 | Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r. o godzinie 9.00 odbył się w naszej szkole uroczysty apel inaugurujący nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczął przewodniczący SU meldunkiem klas i raportem do dyrektora szkoły. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego na salę gimnastyczną i odśpiewaniem hymnu szkoły przez społeczność szkolną, głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców. Życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom owocnej pracy, sukcesów w edukacji oraz podziękowała dotychczasowej Radzie Rodziców za pomoc i współpracę. W dalszej części uroczystości zabrał głos Dyrektor Szkoły  p. Henryk Chojnacki, który powitał wszystkich zebranych w nowym roku szkolnym. Dyrektor zapoznał wszystkich z treścią listu od Ministra Edukacji Narodowej, który otrzymał oraz przedstawił zebranym organizację szkoły w nowym roku szkolnym. Szczególnie powitał nowych uczniów, którzy to po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły - dzieci z oddziału przedszkolnego oraz nowego nauczyciela języka polskiego, p.Emilię Kakowską- Pustelnik. Dyrektor życzył wspaniałego roku i wielu sukcesów uczniom, rodzicom i nauczycielom.  Część oficjalna uroczystości zakończyła się odśpiewaniem drugiej zwrotki hymnu szkolnego i wyprowadzeniem pocztu sztandarowego. Po części oficjalnej, rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów klasy III, IV, V i VI pod kierunkiem p. Izabelli Łączyńskiej. Uczniowie klasy VI zapoznali z wydarzeniami 1 września 1939r., które zapoczątkowały  II wojnę światową. Po uczczeniu 79 rocznicy wybuchu II wojny  światowej uczniowie wierszykami i piosenkami  pożegnali wakacje, przywitali szkołę oraz nowy rok szkolny. Po części artystycznej uczniowie wraz z rodzicami udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

Izabella Łączyńska

Przeczytano: 208 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: