Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej
https://spwolaw.superszkolna.pl

19 października 2019 08:15 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

     Dnia 15 października 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystość prowadzili: przewodnicząca SU, uczennica kl. VIII – Weronika Goździewska oraz uczeń kl. VII – Kacper Przewodowski. Program słowno – muzyczny przedstawili uczniowie kl. II oraz uczennice z kl. I i III pod kierunkiem p. Bogumiły Blados.

Podczas pięknego wykonania przez  Weronikę Goździewską piosenki: ,,Rzeka marzeń”, uczniowie kl. VIII wręczyli kwiaty wszystkim pracownikom.

Dyrektor szkoły – p. Henryk Chojnacki złożył życzenia  zebranym w imieniu własnym oraz przekazał życzenia nadesłane przez sympatyków naszej placówki.

Następnie wręczył p. Emilii Kakowskiej – Pustelnik awans na nauczyciela kontraktowego oraz nagrody dyrektora szkoły, paniom: Annie Redwanowskiej, Bogumile Blados oraz Beacie Okonieckiej.

Za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie uczniowie  kl. V – VIII  odebrali z rąk pana dyrektora stypendia.

Na zakończenie  uroczystości  głos zabrała przewodnicząca rady rodziców, pani Monika Adamska. Podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie dzieci. Złożyła życzenia oraz  wspólnie z p. Malwiną Gołębiewską  przekazała wspaniały tort na ręce pana dyrektora.

Bogumiła Blados

Zdjęcia: