Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej
https://spwolaw.superszkolna.pl

27 października 2018 19:49 | Aktualności

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

W dniu 24 października 2018 r. uczniowie klasy VII uczestniczyli w konferencji „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości” organizowanej przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych i uczniowie Szkoły Podstawowej TWP i Zespołu Szkół im. J. Bema w Ciechanowie mogli obejrzeć „Taniec z flagami” przygotowany przez uczniów klasy VII pod kierunkiem wychowawczyni Marii Sykut.  Po występie młodzież nagrodzono gromkimi brawami.

Organizatorzy konferencji skierowali słowa uznania i podziękowania do Dyrektora szkoły Henryka Chojnackiego, który towarzyszył uczniom. 

Serdeczne podziękowania należą się Rodzicom: Katarzynie Ćmoch, Bogusławie Kołakowskiej i Joannie Spysińskiej, które zapewniły bezpieczny dojazd wszystkich uczniów.

Maria Sykut

Zdjęcia: