Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Aktualności

23 października 2020 19:17 | Aktualności

Microsoft Teams - Instrukcja dla ucznia

Aplikacja Microsoft Teams jest częścią usługi pakietu Microsoft Office 365 dla Edukacji. Aby móc korzystać z Microsoft Teams uczeń musi posiadać konto w Office 365. Takie bezpłatne konta uczniowskie, zostały założone każdemu uczniowi klas od 0 do VIII oraz dla przedszkolaków. Do...

czytaj więcej »

21 września 2020 15:07 | Aktualności

Laureat Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” - projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanyprzez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego...

czytaj więcej »

21 września 2020 14:50 | Aktualności

Pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa

Karta rowerowa to dokument, uprawniający do poruszania się rowerem po drodze. Aby ją uzyskać trzeba : mieć ukończone 10 lat, znać przepisy ruchu drogowego, wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze, umieć przygotować rower do jazdy i znać jego obowiązkowe wyposażenie, uzyskać zgodę...

czytaj więcej »

21 września 2020 14:20 | Aktualności

,,KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH!!!

To już nie pierwsza taka akcja. Jest ona cykliczna i ma na celu przypomnienie, że to piesi są najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego. Przejście dla pieszych to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona...

czytaj więcej »

14 września 2020 21:00 | Aktualności

Dni Patrona

18 września przypada święto patrona polskiej młodzieży, patrona naszej szkoły, świętego Stanisława Kostki. Patron naszej szkoły rozpoznał swoje zdolności i rozwijał je. Nie usprawiedliwiał zła słabością lecz pracował nad sobą. Każdego człowieka traktował z szacunkiem i życzliwością....

czytaj więcej »

28 sierpnia 2020 17:29 | Aktualności

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 będą obowiązywały nowe podręczniki do religii w klasach : 0, I i V. Klasa 0 Z Panem Jezusem. Warszawskie Wydawnictwo Katechetyczne Klasa I W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Komplet. Warszawskie Wydawnictwo Katechetyczne. Klasa II Kochamy Pana Jezusa + zeszyt ćwiczeń....

czytaj więcej »

31 lipca 2020 23:38 | Aktualności

Informacja o wstępnych wynikach z egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. W naszej szkole wszyscy uczniowie pisali egzamin w tym terminie. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 1) j. polskiego 2) matematyki 3)...

czytaj więcej »

29 lipca 2020 22:33 | Aktualności

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie - absolwenci naszej szkoły mogą odebrać zaświadczenie o egzaminie w sekretariacie szkoły w dnu 31.07.2020 od godz. 13:00 do 15:00 lub 3.08.2020 poniedziałek od godz. 9:00 do 15:00. Absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów...

czytaj więcej »

08 lipca 2020 09:11 | Aktualności

Dziękujemy Wam

Panie Dyrektorze, drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły, za nami wiele lekcji, przerw, wspaniałych wydarzeń, ale także trosk - i w końcu ten ostatni dzwonek oznajmiający koniec pewnego etapu w naszym życiu. Szkoła to miejsce bliskie naszemu sercu, pozostające na zawsze w pamięci.To tu osiem...

czytaj więcej »