Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Mapa strony

Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Ogłoszenia
Galerie
100-lecie szkoły
Andrzejki 2015
Uczniowie współtworzą Program wychowawczy
Koniec roku 2015/2016
Pielgrzymki do Rostkowa - uczniowie naszej szkoły
Pielgrzymki do Rostkowa - młodzież
Pielgrzymki do Rostkowa - coś dla ducha i coś dla ciała
Kolorowy dzień - Światowy Dzień Spódnicy
WYCIECZKA DO WARSZAWY - 2016
Andrzejki 2016
Wigilia 2016
Lekcja biblioteczna
Dzień Dziecka 2017
Zielona szkoła 2017
Zajęcia SKS
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Stanisławie Kostce
Narodowe Święto Niepodległości
Wigilia 2018
Choinka szkolna 2018
Konstytucja 3 Maja
Wycieczka w góry 2019
Dzień Dziecka 2019
Filmy
CZERWONY KAPTUREK CZ I
Czerwony Kapturek część II
Piosenka o prawach dziecka
Jasełka 2016
Ktoś mnie ocalił
taniec klasa VI
Ślubowanie klasy I
Konstytucja 3 Maja
Taniec z flagami
Flagi VII
Balony
ratujemy i uczymy ratować Wola Wierzbowska
Code Week - programujemy robota
Code Week - robot Photon
#Rekord dla Niepodległej
Wspólne zabawy
Tańce, hulańce
Polonez
Dziennik
100-lecie szkoły
Honorowy Patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Echa Jubileuszu
Przemówienie Wójta Gminy Opinogóra Górna
Przemówienia i podziękowania naszych gości
O nas w mediach
Z relacji Tygodnika Ciechanowskiego
Wyniki ankiet "Szkoła w oczach absolwentów"
Komitet Organizacyjny
Wywiad z dyrektorem w KRDP
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego
Patronat medialny
Komitet Honorowy
Z pamiętnika Dyrektora
Sponsorzy
Rozmowy na temat...
Zmiany w szkole - po godzinach
Losy absolwentów
Historia szkoły
Hymn szkoły
Patron Szkoły
Pielgrzymki do Rostkowa
Filmowe wspomnienie
Poczet sztandarowy
Obchody 90-lecia
Kierownicy i dyrektorzy szkoły
Pamięci Wójta Stanisława Wieteski
Koncepcja pracy szkoły
Proces tworzenia koncepcji pracy szkoły
Proces upowszechniania założeń koncepcji pracy szkoły
Kalendarz roku szkolnego
Plan lekcji
Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
YOU AND I Szkolne Wiadomości
Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
Rekrutacja
Dokumenty
Koncepcja pracy szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Księga ceremoniału
Uchwała Rady Pedagogicznej
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin Rady Rodziców
Plan nadzoru pedagogicznego
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Analiza i podsumowanie pracy edukacyjnej
Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru
Raport z ewalucji wewnętrznej
Zarządzenie - Bezpłatne podręczniki
Umowa użyczenia podręczników
Zarządzenie - w sprawie prowadzenia dokumentacji nauczania
Procedury przesyłania i umieszczania informacji na stronie internetowej
Procedura wdrażania innowacji pedagogicznych
Realizowane projekty
Misja programowanie - podregion ciechanowski
Rozwój kompetncji kluczowych szansą na lepszą przyszłość
Książki naszych marzeń
Aktywna edukacja
Moja przyszłość
Mam pięć lat i poznaje świat
Doskonalenie szansą na rozwój
Mam szansę
Dążymy do celu
Radosna szkoła
Edukacja bez porażek
Wiedza naszym atutem
Pracownie komputerowe dla szkół
Intel - nauczanie ku przyszłości
Dla rodziców
Ustawa podręcznikowa
Raport z ewaluacji zewnętrznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole
terapia śmiechem
terapia pędzlem malowana
twórczy rozwój dziecka
terapia paluszkowa
terapia nauką
terapia dyktandem
terapia papierem
terapia wzrokiem
Sześciolatek w szkole i przedszkolu
10 zasad pozytywnego wychowania
Dla uczniów
Konkursy przedmiotowe dla uczniów klas VI
Edukacja wczesnoszkolna
Język polski
Historia
Matematyka
Zadania dla klasy 5
Zadania dla klasy 6
Przyroda
doświadczenia i eksperymenty
lekcje w terenie
ciekawe metody uczenia się
trening przed...
Relacje z doświadczeń
realizacja projektu " Moja Przyszłość"
prezentacje multimedialne
fragmenty pokazu "Zelektryzowanych"
relacja z realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość”
pokazy Zelektryzowanych 2018
Informatyka
Religia
Wychowanie do życia w rodzinie
Sport
Trzymaj formę
Ćwiczyć każdy może
Sukcesy
Rok dla Niepodległej
Kodeks postaw patriotycznych
Piramida Symboli Narodowych
Kolorowy dzień - Dla Niepodległej
Pakat pt:,,100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”
RODO
Innowacje pedagogiczne
Innowacja pedagogiczna "Pogoda dla nauki"
Innowacja pedagogiczna "BĄDŹ FIT"
Innowacja pedagogiczna "Już czytam"
Kroniki klasowe
Klasa IV
Klasa IV - II półrocze
Klasa V
Klasa V cd
relacja w wyjazdu do Ciechanowa
Klasa VI I półrocze
klasa VI - I półrocze cd
Klasa VII - I półrocze
Klasa VII - II półrocze
Do pobrania
RSS
Mapa strony