Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Mapa strony

Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Ogłoszenia
Galerie
100-lecie szkoły
Andrzejki 2015
Uczniowie współtworzą Program wychowawczy
Koniec roku 2015/2016
Pielgrzymki do Rostkowa - uczniowie naszej szkoły
Pielgrzymki do Rostkowa - młodzież
Pielgrzymki do Rostkowa - coś dla ducha i coś dla ciała
Kolorowy dzień - Światowy Dzień Spódnicy
WYCIECZKA DO WARSZAWY - 2016
Andrzejki 2016
Wigilia 2016
Lekcja biblioteczna
Dzień Dziecka 2017
Zielona szkoła 2017
Zajęcia SKS
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Stanisławie Kostce
Narodowe Święto Niepodległości
Wigilia 2017
Choinka szkolna 2018
Konstytucja 3 Maja
Wycieczka w góry 2019
Dzień Dziecka 2019
Wyciczka do Torunia 2019
Filmy
CZERWONY KAPTUREK CZ I
Czerwony Kapturek część II
Piosenka o prawach dziecka
Jasełka 2016
Ktoś mnie ocalił
taniec klasa VI
Ślubowanie klasy I
Konstytucja 3 Maja
Taniec z flagami
Flagi VII
Balony
ratujemy i uczymy ratować Wola Wierzbowska
Code Week - programujemy robota
Code Week - robot Photon
#Rekord dla Niepodległej
Wspólne zabawy
Tańce, hulańce
Polonez
Oliwia
Patrycja
Weronika i Julka
Laura
Przekazanie sztandaru 2019/2020
życzenia VIII
Dziennik
100-lecie szkoły
Honorowy Patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Echa Jubileuszu
Przemówienie Wójta Gminy Opinogóra Górna
Przemówienia i podziękowania naszych gości
O nas w mediach
Z relacji Tygodnika Ciechanowskiego
Wyniki ankiet "Szkoła w oczach absolwentów"
Komitet Organizacyjny
Wywiad z dyrektorem w KRDP
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego
Patronat medialny
Komitet Honorowy
Z pamiętnika Dyrektora
Sponsorzy
Rozmowy na temat...
Zmiany w szkole - po godzinach
Historia szkoły
Hymn szkoły
Patron Szkoły
Pielgrzymki do Rostkowa
Filmowe wspomnienie
Poczet sztandarowy
Obchody 90-lecia
Kierownicy i dyrektorzy szkoły
Pamięci Wójta Stanisława Wieteski
Koncepcja pracy szkoły
Proces tworzenia koncepcji pracy szkoły
Proces upowszechniania założeń koncepcji pracy szkoły
Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły
Kalendarz roku szkolnego
Plan lekcji
Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
YOU AND I Szkolne Wiadomości
Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
Rekrutacja
Dokumenty
Koncepcja pracy szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Księga ceremoniału
Uchwała Rady Pedagogicznej
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin biblioteki
Regulamin świetlicy
Wewnętrzny regulamin określający procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19
Procedury przesyłania i umieszczania informacji na stronie internetowej
Procedura wdrażania innowacji pedagogicznych
Plan nadzoru pedagogicznego
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Analiza i podsumowanie pracy edukacyjnej
Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru
Raport z ewalucji wewnętrznej
Zarządzenie - Bezpłatne podręczniki
Umowa użyczenia podręczników
Zarządzenie - w sprawie prowadzenia dokumentacji nauczania
Harmonogram dyżurów nauczycieli podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020
Harmonogram i tematyka szkoleń, narad i spotkań
Dyżury nauczycieli w sprawach indywidualnych
Realizowane projekty
Aktywna Tablica
Misja programowanie - podregion ciechanowski
Rozwój kompetncji kluczowych szansą na lepszą przyszłość
Książki naszych marzeń
Aktywna edukacja
Moja przyszłość
Mam pięć lat i poznaje świat
Doskonalenie szansą na rozwój
Mam szansę
Dążymy do celu
Radosna szkoła
Edukacja bez porażek
Wiedza naszym atutem
Pracownie komputerowe dla szkół
Intel - nauczanie ku przyszłości
Dla rodziców
Ustawa podręcznikowa
Raport z ewaluacji zewnętrznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole
terapia śmiechem
terapia pędzlem malowana
twórczy rozwój dziecka
terapia paluszkowa
terapia nauką
terapia dyktandem
terapia papierem
terapia wzrokiem
Sześciolatek w szkole i przedszkolu
10 zasad pozytywnego wychowania
Dla uczniów
Konkursy przedmiotowe dla uczniów klas VI
Edukacja wczesnoszkolna
Język polski
Historia
Matematyka
Egzamin ósmoklasisty
Własności liczb
Działania na liczbach
Ułamki
Zadania dla klasy 5
Zadania dla klasy 6
Przedmioty przyrodnicze
doświadczenia i eksperymenty
lekcje w terenie
ciekawe metody uczenia się
trening przed...
Relacje z doświadczeń
realizacja projektu " Moja Przyszłość"
prezentacje multimedialne
fragmenty pokazu "Zelektryzowanych"
relacja z realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość”
pokazy Zelektryzowanych 2018
doświadczenia fizyczne
Informatyka
WebQuest "Bezpiecznie w sieci"
Religia
Wychowanie do życia w rodzinie
Sport
Trzymaj formę
Ćwiczyć każdy może
Sukcesy
Rok dla Niepodległej
Kodeks postaw patriotycznych
Piramida Symboli Narodowych
Kolorowy dzień - Dla Niepodległej
Pakat pt:,,100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”
RODO
Innowacje pedagogiczne
Innowacja pedagogiczna "Pogoda dla nauki"
Innowacja pedagogiczna "BĄDŹ FIT"
Innowacja pedagogiczna "Już czytam"
Kroniki klasowe
Klasa IV
Klasa IV - II półrocze
Klasa V
Klasa V cd
relacja w wyjazdu do Ciechanowa
Klasa VI I półrocze
klasa VI - I półrocze cd
Klasa VII - I półrocze
Klasa VII - II półrocze
Do pobrania
Sondy
Dziewczyny, po obejrzeniu Waszych prezentacji uważam, że jesteście:
RSS
Mapa strony