Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Religia

Dzisiaj (28 września) uczniów klasy V odwiedzili goście: ks.proboszcz Robert Głuchowski i diecezjalny wizytator nauki religii ks.Rafał Bednarczyk, którzy wraz z panem dyrektorem Henrykiem Chojnackim uczestniczyli w lekcji religii.
Uczniowie serdecznie powitali gości i chętnie pokazali, jak pracują i współpracują podczas katechezy.
Na koniec spotkania goście podziękowali za możliwość obserwacji lekcji przeprowadzonej przez p.Joannę Ropelewską oraz za pracę i zaangażowanie uczniów.