Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Pamięci Wójta Stanisława Wieteski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stanisława Wieteski - Wójta naszej gminy.  Był częstym gościem w naszej szkole. Postanowiliśmy przypomnieć sobie te wspólne chwile.
Pan Wójt odwiedzał nas w październiku, kiedy pierwszoklasiści stawali się pełnoprawnymi uczniami, a nauczyciele obchodzili swoje święto.
 
 
 
Najczęściej spędzał z nami  Wigilię, dzielił się opłatkiem z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy i obdarowywaliśmy się upominkami. Te chwile jeszcze długo będą w naszej pamięci. 

   
 

Pan Wójt bywał u nas również po to, by świętować z nami Dzień Dziecka.

 

Dwa najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły także przeżywaliśmy razem. W 2005 roku rozpoczęliśmy przygotowania do jubileuszu 90-lecia szkoły, nadania imienia i ufundowania sztandaru. 30 września 2006 roku uroczystość ta odbyła się. Dziesięć lat później 16 września 2015, obchodziliśmy jubileusz 100-lecia szkoły. Niestety było to nasze ostatnie wspólne przedsięwzięcie. 

   
   
 
 
 
Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. Chciałoby się zatrzymać czas, zapamiętać twarz, obrazy, rozmowy i wspólne działania. 
Zapomnieć nie umiemy, bo zapomnieć nie chcemy...


                                                                                                             
 
Samorząd Uczniowski