Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Kalendarz roku szkolnego

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

W WOLI WIERZBOWSKIEJ

 

Lp.

 

Wydarzenie

 

Data

 

Odpowiedzialny

1.

Inauguracja roku szkolnego

03.09.2018 r.

I. Łączyńska

2.

Zebrania klasowe celem wyłonienia rad klasowych i przedstawiciela do rady rodziców

(wybory są tajne)

Do 12 września 2018 r.

Wychowawcy klas

3.

Zebranie rady rodziców

14 września 2018 r.

Rada rodziców, dyrektor

 

4.

 

Uroczystości związane z dniami patrona

 

12-15

09.2018 r.

J.Ropelewska,  E.Kakowska-Pustelnik,

Radosław Chojnacki we współpracy

z radą pedagogiczną i rodzicami

5.

 

Ślubowanie klasy pierwszej

 

28.09.2018r. lub

5.10.2018 r.

 

B. Blados, M. Sykut

6.

Dzień

Edukacji Narodowej

 

12.10.2018 r.

M. Pokropska

7.

Porządkowanie grobu nieznanego żołnierza i opieka nad tablicą pamięci w Łagunach

Listopad 2018 r. i wiosna 2019 r.

J. Ropelewska

8.

Międzyszkolny konkurs wiedzy o św. S. Kostce

 

Co drugi rok (2019/2020)

J. Ropelewska,

I. Łączyńska

9.

 

100 rocznica odzyskania niepodległości

09.11.2018 r.

E. Kakowska-Pustelnik,

A. Wilińska                                                                                                                                                                             

10.

Andrzejki

30.11.2018r.

M.Chojnacka, wychowawcy

11.

Mikołajki

04-08.12.2018 r.

Wychowawcy klas

12.

Szkolna Wigilia

21.12.2018 r.

J. Ropelewska,

A. Redwanowska,

wychowawcy,

rada rodziców

13.

Zimowa przerwa świąteczna

22-31.12.2018 r.

Dyrektor szkoły

14.

Koniec pierwszego semestru

31.01.2019 r.

Dyrektor szkoły

15.

Choinka szkolna

26.01.2019  r.

B. Okoniecka,

wychowawcy,

16.

Ferie zimowe

28.01-10.02.2019 r.

 

Dyrektor szkoły

17.

Bal karnawałowy

Luty 2019 r.

Wychowawczynie

wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

18.

Walentynki

14.02.2019 r.

M. Sykut,

wychowawcy

19.

Dzień Dziewcząt

07-08.03.2019 r.

Wychowawcy klas

20.

Dzień Wiosny

21.03.2019 r.

E. Zbyszyńska

 

 

 

 

21.

Uroczystości Wielkanocne

12.04.2019 r.

J. Ropelewska,

A.Redwanowska

22.

Egzamin ósmoklasisty (kolejne dni: j. polski, matematyka, j. obcy)

15-17.04.2018 r.

Dyrektor szkoły i powołane

przez niego komisje egzaminacyjne

23.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.-23.04.2019 r.

Dyrektor szkoły

24.

Święto Konstytucji 3 Maja

30.04.2018 r.

A. Redwanowska

25.

Dzień papieski

Maj 2019 r.

J. Ropelewska

26.

Dzień Europejczyka

Maj 2019 r.

B. Blados

27.

Dzień Dziecka i Sportu

31.05.2019 r.

B.Goździewska

R .Chojnacki

Beata Okoniecka

Marta Pokropska

wychowawcy

28.

Zakończenie Roku Szkolnego

21.06.2019 r.

M. Chojnacka

M.Sykut

28

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na wniosek parafii w okresie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych (1 dzień).

Dyrektor

 

30.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkolna Wigilia

Dzień Dziecka

2.11.2018 r.

2.05 2019 r.

1 dzień rezerwa na rekolekcje adwentowe

 

Dyrektor szkoły

 

31.

Ferie letnie

22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

Dyrektor

32.

Początek roku szkolnego 2019/20120

01.09.2019 r.

E. Kakowska-Pustelnik