Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Kalendarz roku szkolnego

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W WOLI WIERZBOWSKIEJ

 

 

Lp.

 

Wydarzenie

 

Data

 

Odpowiedzialny

1.

Inauguracja roku szkolnego

02.09.2019 r.

E. Kakowska-Pustelnik

2.

Zebrania klasowe celem wyłonienia rad klasowych i przedstawiciela do rady rodziców

(wybory są tajne)

Do 11 września 2019 r.

Wychowawcy klas

3.

Zebranie rady rodziców

13 września 2019 r.

Rada rodziców, dyrektor

 

4.

Udział w pielgrzymce do sanktuarium w Rostkowie

 

14.09.2019 r.

 

M. Pokropska, B. Okoniecka, R. Chojnacki

Uroczystości związane z dniami patrona

18-20.09.2019 r.

J.Ropelewska, we współpracy z radą pedagogiczną i rodzicami

5.

 

Ślubowanie klasy pierwszej

 

1.10.2019 r.

 

I. Łączyńska, M. Sykut

6.

Dzień

Edukacji Narodowej

 

15.10.2019 r.

B. Blados

7.

Porządkowanie grobu nieznanego żołnierza i opieka nad tablicą pamięci w Łagunach

Listopad 2019 r. i wiosna 2020 r.

J. Ropelewska

8.

Międzyszkolny konkurs wiedzy o św. S. Kostce

 

Co drugi rok (2019/2020)

J. Ropelewska,

I. Łączyńska

9.

 

101 rocznica odzyskania niepodległości

12.11.2019 r.

 A. Redwanowska,

M. Chojnacka

10.

Andrzejki

28.11.2019                        r.

M.Sykut,wychowawcy

11.

Mikołajki

06.12.2019 r.

Wychowawcy klas

12.

Szkolna Wigilia

20.12.2019 r.

M. Sykut,,

J. Ropelewska,

wychowawcy,

rada rodziców

13.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2019 r.

Dyrektor szkoły

14.

Koniec pierwszego semestru

31.01.2020 r.

Dyrektor szkoły

15.

Choinka szkolna

08.02.2020  r.

B. Okoniecka,

wychowawcy,

16.

Ferie zimowe

10-23. 02. 2020r.

 

Dyrektor szkoły

17.

Bal karnawałowy

Luty 2020 r.

Wychowawczynie

wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

18.

Walentynki

07.02.2020 r.

M. Sykut,

wychowawcy

19.

Dzień Dziewcząt

09.03.2020 r.

Wychowawcy klas

20.

Dzień Wiosny

20.03.2020 r.

E. Kakowska-Pustelnik

21.

Uroczystości Wielkanocne

08.04.2020 r.

J. Ropelewska,

A.Redwanowska

22.

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14.04.2020 r.

Dyrektor szkoły

23.

Egzamin ósmoklasisty (kolejne dni: j. polski, matematyka, j. obcy)

21-23.04.2020 r.

Dyrektor szkoły i powołane przez niego komisje egzaminacyjne

24.

Święto Konstytucji 3 Maja

04.05.2020 r.

E. Zbyszyńska

25.

Dzień papieski

Maj 2020 r.

J. Ropelewska

26.

Dzień Europejczyka

Maj 2020 r.

B. Blados

27.

Dzień Dziecka i Sportu

01.06.2020 r.

B.Goździewska

R .Chojnacki

Beata Okoniecka

Marta Pokropska

wychowawcy

28.

Zakończenie Roku Szkolnego

26.06.2020 r.

M.Sykut

A.Redwanowska

M. Chojnacka

28

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na wniosek parafii w okresie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych (1 dzień).

Dyrektor

 

30.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkolna Wigilia

Dzień Dziecka

4.11.2019 r.

12.06 2020 r.

1 dzień rezerwa na rekolekcje adwentowe

3 dni na egzamin ósmoklasisty

 

Dyrektor szkoły

 

31.

Ferie letnie

27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Dyrektor

32.

Początek roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 r.

M. Pokropska