Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Proces upowszechniania założeń koncepcji pracy szkoły

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA ZAŁOŻEŃ KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Wśród uczniów

1. Prezentacja multimedialna


2.  Cechy  absolwenta w kontekście przygotowania do zawodu

- plakaty klas I – VI pod hasłem KIM BĘDĘ ?

Klasa I  Klasa II
 
 Klasa III Klasa IV 
 klasa V  Klasa VI
 
   

Nasi uczniowie będą w przyszłości wykonywać zawody, które są znane w obecnych czasach i takie przedstawiali na swoich plakatach. Może też, nim dorosną,  pojawią się nowe profesje, o których nic nie wiemy w tej chwili. 
Chcemy jednak przypomnieć  zawody występujące już bardzo rzadko, albo wcale.
W prezentacji "Dawne profesje" wykorzystano materiały Anny Mrozińskiej ze Szczecina.

dawne profesje

zagadki zawody

- krzyżówki – promujące pożądane cechy absolwenta

 

 

  3. Gazetki ścienne

  Staramy się, aby nasz absolwent miał wszystkie te cechy.  Promujemy wartość edukacji poprzez prezentację osiągnięć innych, ale doceniamy pracę naszych uczniów.
 
 Dbamy o artystyczny rozwój dziecka.  Budujemy świat wartości w oparciu o cechy naszego patrona.

Budujemy świadomość działania w oparciu o prawo. 

Poznajemy historię naszego regionu.

 

 4. Debata uczniów klas IV – VI

 

  Wśród Rodziców:

  1. Przedstawienie dokumentu na spotkaniu z Radą Rodziców.
    W listopadzie 2013 r. rodzicom została przedstawiona  prezentacja  koncepcji pracy szkoły w wersji dla dorosłych. Atrakcją tego spotkania była walka o pudło - niespodziankę ufundowane przez Dyrektora szkoły. Aby je zdobyć Rodzice  uważnie słuchali, następnie odpowiadali na pytania związane z prezentacją dokumentu. Serdecznie gratulujemy,  odpowiedzi były bardzo dobre. Pudło powędrowało w ręce Rodziców. Okazało się, że jest pełne słodyczy. 

      2. Ulotka
          
          ulotka.pdf
       
      3. Gazetki ścienne