Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Hymn szkoły

 

 

  Hymn /z greckiego hymnos/ jest uroczystą pieśnią pochwalną, komponowaną na cześć kraju, wydarzenia czy idei.

Nasz szkolny hymn mówi o wartościach, jakimi są nauka i  współpraca.

  podkład muzyczny


 


Podczas wykonywania hymnu obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju.

Poczet sztandarowy oddaje honory poprzez pochylenie sztandaru.