Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Historia

Ciekawostki z Internetu, czyli co wiemy o ucztowaniu w przeszłości?

Znalezisko militarystyczne

Pociąg do wolności

Cechy wzorowego rycerza

Zamek w Malborku

Ciekawostki z internetu czyli co wiemy o historii utrzymywania czystości

Święta majowe

Nauczmy się na pamieć tego kraju

   Pieśni patriotyczne to  pieśni o ojczyźnie, modlitwy poetyckie w intencji i za ojczyznę rozumianą jako kraj ojczysty, ziemia rodzinna, kultura, język, religia, wspólnota “małych ojczyzn”.

    Poetyckie pieśni patriotyczne pisali najwięksi nasi poeci, m.in.: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Maria Konopnicka.

     Pieśni patriotyczne powstawały również spontanicznie w szeregach powstańczych, żołnierskich, w legionach, na polach bitew, na barykadach, w więzieniach, łagrach, obozach dla internowanych, także w domach rodzinnych (podczas zaborów) i na emigracji.

   Do skarbnicy najpiękniejszych pieśni patriotycznych należą m.in.: Bogurodzica, Modlitwa za Ojczyznę P. Skargi, pieśni konfederatów barskich (1768–1772), Pieśń o narodzeniu Pańskim F. Karpińskiego, Hymn na rocznicę 3 maja, Boże, coś Polskę A. Felińskiego, Modlitwa pielgrzyma (z powstania 1830).      

    Zbiorowe modlitwy za ojczyznę organizowali kapelani barscy i insurekcji kościuszkowskiej, powstań narodowych (1830, 1863, 1918, 1920, 1944)   i wojsk formowanych na obczyźnie, powstawały wśród emigrantów i zesłańców, za czasów powstania “Solidarności” (1981–1982).

                                                                                                                                              Encyklopedia WIEM

       Pamiętajmy o tym wielkim dziedzictwie i poświęceniu wszystkich pokoleń Polaków. Nawet gdy historia nie stawia dziś przed nami wielkich dylematów czy też wyzwań, poświęcajmy się dla mniejszych celów, ale z podobnym zapałem - dla Ojczyzny i dla naszych rodzin.


"Niepodległa,niepokorna"


"Niepodległość, trudne słowo" 


"Żeby Polska była Polską"

 

"Pieśń Patriotyczna" 


"Rota" 

 

"Legiony" 

  "Piechota" 

 

"Wojenko, wojenko"

 

   Prezentujemy dzisiaj pieśni patriotyczne, które zostaną wykorzystane w inscenizacji szkolnej  pod tytułem „ Nauczmy się tego kraju na pamięć…”,  z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

 Tango na głos i orkiestrę     

 

Ojczyzno ma                        


Miejcie nadzieję                   


Witaj  majowa jutrzenko     


Taki kraj


Modlitwa o wschodzie Słońca