Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Patron Szkoły

 

 

 Św. Stanisław Kostka urodził się w 1550roku w Rostkowie jako drugi syn Jana Kostki - kasztelana zakroczyńskiego i Małgorzaty Kryskiej pochodzącej z Drobina. Pośród trzech braci Pawła, Mikołaja, Wojciecha i siostry Anny wychowywał się w atmosferze domu rodzinnego w wielkiej karności i tradycji chrześcijańskich. Z religijnością wobec Boga Stanisław łączył swoją postawę wobec ludzi, których traktował z szacunkiem i miłością. Do 12 roku życia nauki pobierał  od prywatnego nauczyciela i pedagoga Jana Bilińskiego oraz miejscowego kapłana.  Sakramenty święte przyjął w kościele farnym w Przasnyszu.

     Mając lat 14 w roku 1564 wyjechał z Rostkowa wraz z bratem Pawłem i nauczycielem Janem Bylińskim na Studia do Collegium Nobilum w Wiedniu. Studiował gramatykę, retorykę i humanistykę.
    Wiódł życie pełne modlitwy, medytacji i praktyk religijnych.
   Kochał Boga nade wszystko i za wszelką cenę pragnął Mu służyć. Pokonując wiele trudności i przeciwności losu rozpoczął realizację życiowych marzeń. Wstąpił do Zakonu Jezuitów w Rzymie. Radość trwała krótko. Zmarł 15 sierpnia 1568 roku.
    Papież Benedykt XIII odpowiadając na życzenia Polaków i Ojców Jezuitów w 1726 roku ogłosił Stanisława świętym. Pozostał on patronom Diecezji Płockiej, patronem dzieci i młodzieży.
    Od 30 września 2006 roku jest patronem naszej szkoły. Patron naszej szkoły jest wzorem pracowitości, skromności, posłuszeństwa, cierpliwości, pokory. Pilny w nauce i zdobywaniu wiedzy. Dzielny i odważny w podejmowaniu decyzji.  Rozpoznał dary dane mu przez Boga i rozwijał je. Odkrył w sobie głębię, którą każdy z nas posiada. Z Eucharystii czerpał siły i moc, aby osiągnąć swój wyznaczony cel. Swoją wielkość zbudował na zaufaniu w Bogu.

Niech jego świętość nas jednoczy, przemienia i przenika.